Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej w domenie krzewyozdobne.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Jeśli nie zgadzają się Państwo z postanowieniami niniejszego regulaminu i zawartej w nim polityki prywatności, proszę nie odwiedzać niniejszej witryny ani nie korzystać z oferowanych na jej stronach produktów lub usług, w szczególności nie rejestrować się i nie subskrybować elektronicznego biuletynu.

3. Sprzedaż roślin prowadzona jest tylko sezonie wegetacji w soboty od godz. 8 do zmierzchu. Istnieje możliwość dostawy roślin. Obecnie nie jest prowadzona sprzedaż wysyłkowa.

4. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich brutto i nie obejmują kosztów dostawy.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Funkcjonalność koszyka zakupów na stronie internetowej jest ograniczona do funkcji pomocniczej przy planowaniu zakupów lub do rezerwacji roślin na miejscu. Zamówienia nie są przetwarzane. Odbiór roślin przez Klienta następuje wyłącznie na miejscu.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia/Rezerwacje na rośliny można składać poprzez formularz z koszykiem zakupów.

2. Do złożenia zamówienia/rezerwacji może być wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

3. Po złożeniu zamówienia/rezerwacji Klient otrzymuje na podane konto pocztowe automatycznie generowany list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia/rezerwacji w przypadku, gdy:
     a) podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu/rezerwacji są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości,
     b) wystąpienie braku oferowanych na stronie roślin z powodu wyczerpania zapasów lub utraty wartości handlowej roślin z powodu chorób, przesuszenia, przemarznięcia lub innych uszkodzeń.

5. W przypadku złożenia zamówienia online brak wpłaty w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia/rezerwacji jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia/rezerwacji.

6. Odbiór zamówienia na miejscu w uzgodnionym terminie.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W czasie korzystania z witryny mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych przy wypełnianiu formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w wielu przypadkach tylko adres e-mail. W przypadku rejestracji w serwisie i/lub dokonywania zakupu/rezerwacji roślin, mogą być Państwo poproszeni o podanie większej liczby danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania witryny. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

2. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z witryną. Pod tym określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do witryny (np. zmiany cen, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.), biuletyny informacyjne oraz informacje komercyjne współpracujących z witryną partnerów. Właściciel witryny nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

3. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z witryną mogą być dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają strony zawierające te dane. W związku z tym, administrator witryny nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników witryny przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dane Klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, są przechowywane w chronionej bazie. Nie są one udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 1997-08-29 (Dz. U. z dn. 1997-10-29 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

3. Niektóre nazwy w ofercie mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na stronie występują jedynie celem identyfikacji produktów.

4. Na zdjęciach przedstawiany jest typowy lub przykładowy wygląd roślin i ponieważ sprzedawane są żywe rośliny, ich wygląd może różnić się nieznacznie od oferowanych w sprzedaży.

5. Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

6. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.